Namn *
Namn
Informerad kund om pris och villkor *
"Det kommer troligtvis inte vara så i ditt fall, men ibland när vi besöker kunder upptäcker vi på plats det finns komplikationer som inte går att förutse eller formulera över telefon. Det kan vara till exempel om ett underliggande fel sitter i din dator/telefon/surfplatta, eller hos tjänsten som du försöker använda. När det inträffar, debiterar vi vår timtaxa om 495 oavsett eftersom vi har felsökt och konstaterat felet. Det är inget ovanligt i IT-sammanhang men vi ser det som vår skyldighet att informera dig om detta."