Hembesök med RUT-avdrag
495.00

En handledare besöker dig i hemmet och hjälper dig med vad du vill ha hjälp med.

Välj själv om du vill ha utbildning eller support.

Timarvode är 495 kr. efter RUT-avdrag och efter första timmen debiteras du per påbörjad halvtimme.