Integritetspolicy

Datorskolan på Biblioteket

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Tech Teach Sverige AB/Datorskolan, org. nr. 559118-1978, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi ger dig personlig teknisk service baserat på dina behov genom (”Tjänsten/Datorskolan på Biblioteket”). 


Dokumentets innehåll

• Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

• Den lagliga grunden för behandling av dessa

• Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden


Ändamål:  För att du ska kunna boka Datorskolan på biblioteket

Tjänster som utförs: Personlig digital handledning utan kostnad i bibliotekets lokaler.  

Kategorier av personuppgifter:

 • För- och efternamn

 • Mailadress

 • Telefonnummer

 • Eventuell mailkorrespondens

Laglig grund: Fullgörande av personlig digital handledning i bibliotekets lokaler. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande om digital handledning. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte veta vilken person vi skall träffa under det bokade mötet och därmed inte schemalägga personal för genomförande av tjänsten. 

När din bokning görs på ett bibliotek kommer personalen på biblioteket din tid är bokad på ha tillgång till ditt namn, efternamn, mailadress, telefonnummer samt bokningshistorik via bokningssystemet Acuity Schedeuling. Detta i syfte att bibliotekets personal skall kunna hantera avbbokningar.

För bokning av kodkurs för barn tillkommer även följande kategorier av personuppgifter:

 • Ålder på deltagare

 • Målsmans förnamn

 • Målsmans mailadress

 • Målsmans telefonummer

Laglig grund: Fullgörande av personlig digital handledning i bibliotekets lokaler. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande om digital handledning. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte veta vilken person vi skall träffa under det bokade mötet och därmed inte schemalägga personal för genomförande av tjänsten. 

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att Tjänsten genomförts och för en tid om 12 månader därefter i syfte att hantera bokningar.

 

Ändamål: För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs: Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn

 • Mailadress

 • Telefonnummer

 • Eventuell mailkorrespondens

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas försvåras hantering av bokningar av tjänsten. 

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att besöket genomförts och lagringsperioden om 12 månader har utgått. 

 

Hur samlar vi in personuppgifter? 

Personuppgifterna kan vi få in på fyra sätt:

 1. Då du bokar Datorskolan på biblioteket via hemsidan.

 2. Du du själv lämnar dina personuppgifter när vi är kontakt med dig.

 3. Via nyhetsbrevet som är gratis att gå med i via hemsidan.

 4. När du anlitar oss för hembesök med RUT-avdrag och vi hämtar dina personuppgifter via folkbokföringsregistret.

 

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. personliga it-tekniker, s.k. ”Handledare, IT- leverantörer som hanterar nödvändig drift, leverantörer av analysverktyg. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå. 

 

Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att: 

 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

 • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och även be oss att radera dina personuppgifter;

 • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

 • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

 

Du kan när som helst kontakta Tech Teach Sverige AB för att be om radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter hjälper vi dig gärna att hitta en alternativ lösning för att boka Datorskolan på biblioteket.

 

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss eller har några frågor för hur vi hanterar dina personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

 

Telefon: 0730 63 66 66.

E-post: kontakt@datorskolan.com

 

Personuppgiftsansvarig
Rasmus Eriksson
rasmus@datorskolan.com
0730 63 66 66

 


Tech Teach Sverige AB

℅ Rasmus Eriksson

Smedsbacksgatan 12

115 39 STOCKHOLM