Digital delaktighet - en demokratisk rättighet

Gula sidorna, tidtabeller och bemannade biljettkontor har försvunnit i snabb takt och idag betraktas Sverige som världens mest digitaliserade land. Samtidigt lever 500 000 medborgare utan närvaro på internet. För många av dessa människor innebär det en vardag präglad av utmaningar och en känsla av att inte längre vara delaktiga i samhället. Detta kallar vi på Datorskolan för utanförskap - digitalt utanförskap.

Undersökningen “Svenskarna och Internet” visar att det är primärt två anledningar som gör att seniorer i stor utsträckning inte har en digital närvaro. Anledningarna är “avsaknad av intresse/inte användbart” och “krånglig teknik/kan inte”. Datorskolan har som mål att hjälpa den här gruppen att överkomma dessa hinder.