Hur fungerar RUT-avdraget?

Ispum lorem...

Hur fungerar RUT-avdraget?