Koppla ihop din hörapparat med din iPhone

Vissa hörapparater är kompatibla med en ny funktion för iPhone som kallas Live Listen. Funktionen gör det möjligt att din telefon agerar mikrofon till din hörapparat, vilket kan vara användbart när du sitter vid ett middagsbord eller är utomhus och har svårt att höra. Kolla på den här videon för att se hur det fungerar:

För att aktivera funktionen, behöver du först och främst säkerställa att din hörapparat är kompatibel med funktionen och det kan du göra genom att leta upp din hörapparat i den här listan.

När du har gjort det, vänligen följ dessa steg:

  1. Öppna Inställningar på din telefon

  2. Klicka på alternativet Allmänt

  3. Välj Hjälpmedel

  4. Klicka på MFi-Hörapparater

  5. Klicka på din hörapparat för att koppla ihop den med din telefon.

  6. Gå sedan tillbaka tre steg genom att klicka på < i övre vänstra hörnet.

  7. Klicka på Kontrollcenter

  8. Klicka på Anpassa reglage

  9. Leta upp den blå ikonen som heter Hörsel och klicka på det gröna plustecknet +

För att börja använda funktionen, svep upp kontrollpanelen genom att dra ditt finger från nedre delen av skärmen upp till toppen av telefonen. Här hittar du en ikon som ser ut som denna (se bild)

Klicka på den.

Hörselhjälpmedel i iPhone

Om du har ett par AirPods, så fungerar denna funktion också, men med vissa begränsningar.