Guide: Snabba upp din Mac i 6 steg

Det är inte helt ovanligt att datorn är långsam vid uppstart efter ett par års användning. Oroa dig inte för det - det finns en rad olika åtgärder du kan vidta för att snabba upp din dator, både under uppstart och vid användning.

Detta tips handlar om hur du kan ta bort appar som startas automatiskt när din dator startar. Dessa appar kommer att orsaka att din dator behöver jobba hårdare varje gång den startas, och därmed ta längre tid på sig innan du kan börja använda den.

 

Följ dessa steg för att ta bort startobjekt för att snabba upp din Mac

1. Klicka på Apple () i övre vänstra hörnet på skärmen

2. Välj Systeminställningar

3. Klicka på Användare och grupper

Systeminställningar

 

4. Klicka på Startobjekt

5. Klicka på den app som du inte känner igen eller använder varje gång datorn startas (OBS: inga appar raderas)

6. Klicka på minustecken (-).
Upprepa steg 5-6 för alla appar du vill avaktivera.

7. Starta om datorn och se hur mycket snabbare den har blivit!