Begrepp för Gmail

Här kommer en liten lista på olika begrepp som du stöter på när du lär dig använda Gmail.

Gmail - Namnet på din leverantör av mail. Du identifierar en Gmail-adress genom att dess namn slutar på “@gmail.com”.

Google - Företaget som tillhandahåller tjänsten Gmail.

Inkorg - Stället i din Gmail där du hittar alla brev som skickats till dig.

Utkast - Här finns alla brev som du har börjat skriva men inte än skickat.

Avsändare - Personen som skickar mailet.

Mottagare - Personen som tar emot mailet.

Bifoga - Verb för att lägga till en fil i mailet du skickar. Det kan tillexempel vara en bild eller ett dokument.

Vidarbefodra - Verb för att skicka vidare ett brev som du har mottagit till en annan person.

Kopiera - Att ta ettt stycke text eller en fil som du gör en kopia på som du sedan kan klistra in i ett mail eller dokument för att spara eller skicka vidare.

Klistra in - Att lägga till den kopierade texten eller filen på ett ställe där du vill ha den.

Saknar du ett eller flera begrepp? Skriv i kommentarsfältet nedan!